📣 ประกาศผล

Benchamarachuthit Chanthaburi School  |  King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network 

ประกาศผลห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4

🟦 ห้องเรียนปกติ ม.1 🟦

🟨 ห้องเรียนปกติ ม.4 🟨

ประกาศผลห้องเรียนปกติ(ความสามารถพิเศษ) ม.1 และ ม.4

🔶 ห้องเรียนปกติ(ความสามารถพิเศษ) ม.1 🔶

🔷 ห้องเรียนปกติ(ความสามารถพิเศษ) ม.4 🔷

ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

🔵 ห้องเรียนพิเศษ ม.1 🔵

🟡 ห้องเรียนพิเศษ ม.4 🟡