🔰 เพชรพระเกี้ยว

Benchamarachuthit Chanthaburi School  |  King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ โควตาโครงการ "เพชรพระเกี้ยว" ประจำปีการศึกษา 2566